Από ποια ηλικία μπορούν τα παιδιά να ξεκινήσουν χορό;

Το παιδί σας μπορεί να αρχίσει  μαθήματα χορού στην ηλικία των 3 ετών. Ωστόσο αν το παιδί σας μπορεί να διαχωριστεί από σας κατά τη διάρκεια του μαθήματος και είναι σε θέση να παρακολουθήσει το μάθημα τότε μπορεί να αρχίσει και στην ηλικία των 2,5 ετών.