Μουσικοκινητική Αγωγή

Είναι ένα μέσο έκφρασης των συναισθημάτων, αφού το παιδί κινητοποιείται μέσα από τη μελωδία, το ρυθμό και το τραγούδι και συνδέεται συναισθηματικά με το περιβάλλον του. Η μουσικοκινητική αγωγή είναι ένα μέσο διασκέδασης και εξερεύνησης του εαυτού του, να κατανοήσει και να έκφραση τα συναισθήματά του μέσω του θεατρικού παιχνιδιού.