Γιατί να κάνει το παιδί μου χορό;

Ένα παιδί που κάνει χορό γυμνάζει με ασφαλή τρόπο το σώμα του, εκτονώνει την ενέργειά του, εκφράζει την ψυχή του και ενισχύει την αυτοπεποίθησή του. Έρχεται σε επαφή με την μουσική και τον ρυθμό και εξωτερικεύει μέσα από την κίνηση τα συναισθήματά του.