Μπορώ να μάθω χορό στην ηλικία μου;

Ο χορός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και δεν κάνει διακρίσεις .Είναι για όλους.