Τι χορούς διδάσκεται?

Στη σχολή διδάσκονται :

  1. μπαλέτο, pointe, κάρακτερ 
  2.  σύγχρονο, partnering 
  3.  balletoning ( κατάλληλο για ενήλικες )
  4.  τεχνική μπαλέτου με μπάλες  ( κατάλληλο για ενήλικες )
  5. χορός με τη μαμά, τμήματα ενηλίκων 
  6.  hip hop για αγόρια και κορίτσια 
  7.  jazz
  8.  zumba
  9. oriental